Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Sdružení rodičů

OZNÁMENÍ O VZNIKU SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚSTÍ NAD ORLICÍ, HERANOVA 1348

Dne 3. 11. 2009 bylo oficiálně zaregistrováno Ministerstvem vnitra České republiky Sdružení rodičů dětí Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 (dále jen sdružení). Sdružení vzniklo za účelem spolupráce s Mateřskou školou Lentilka při obnově „herního parku“ pro děti a rozšiřování vzdělávacích možností pro děti.

V rámci sdružení byla ustanovena rada sdružení pro školní rok 2020/2021, kterou tvoří 5 členů sdružení:

– Předseda: Edita Škeříková (zastupuje 5. třídu – Oranžovou l.)

– Jednatel: Martina Novotná (zastupuje 3. třídu – Červenou l.)

– Pokladník: Martina Štolbová (zastupuje 3. třídu – Červenou l.)

– Člen rady: Aneta Hánová (zastupuje 2. třídu – Modrou l.)

– Člen rady: Dana Bezdíčková (zastupuje 5. třídu – Oranžovou l.)

– Revizní komise: Denisa Hubálková (zastupuje 4. třídu – Zelenou l.)

                                         Bohumila Špajsová (zastupuje 1. třídu – Žlutou l.)

– Na tyto zástupce jednotlivých tříd se můžete obracet se svými případnými návrhy či připomínkami. 

Sdružení bude vybírat členské příspěvky (dle stanov sdružení) ve výši 300,- Kč/ pololetí (pokud máte ve školce více dětí, platí se jen jeden příspěvek). Termíny pro letošní školní rok byly stanoveny na říjen 2021 a březen 2022. Příspěvky budou vybírány formou návratek, které obdržíte od třídních učitelek Vašich dětí. Pokud budete mít zájem přispět na zlepšení školního prostředí našich dětí, neváhejte – čím více se nám podaří vybrat, tím více můžeme realizovat již pro jarní sezónu – zejména co se týká obnovy zahradních hracích prvků (tee-pee, posezení, hmatové chodníky, kuchyňky do domečků, …), údržba a nátěry herních ploch, vybavení tělocvičny.

Na výše uvedené účely můžete také přispět formou finančního daru pro sdružení. Platby jsou přijímány hotově nebo bezhotovostně na účet. Bankovní spojení – Fio banka č. účtu 2700096989/2010, jako variabilní symbol uvádějte vždy začátek rodného čísla Vašeho dítěte (tj. bez čísel za lomítkem), popř. uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce.

Věříme, že i Vám záleží na Vašich dětech a využijete možnosti, jak přispět k tomu, abychom jim mohli prostředí a výuku v mateřské škole co nejvíce zpříjemnit a zkvalitnit.

Vaše Sdružení rodičů dětí MŠ Lentilka.