Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Spolek rodičů

OZNÁMENÍ O VZNIKU SPOLKU RODIČŮ DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚSTÍ NAD ORLICÍ, HERANOVA 1348

Dne 3. 11. 2009 byl oficiálně zaregistrován Ministerstvem vnitra České republiky Spolek rodičů dětí Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 (dále jen spolek). Spolek vznikl za účelem spolupráce s Mateřskou školou Lentilka při obnově „herního parku“ pro děti a rozšiřování vzdělávacích možností pro děti.

V rámci spolku byla ustanovena rada spolku pro školní rok 2023/2024, kterou tvoří 5 členů:

– Předseda: Edita Škeříková (zastupuje 5. třídu – Oranžovou l.)

– Jednatel: Martina Novotná (zastupuje 4. třídu – Zelenou l.)

– Pokladník: Soňa Krásová (zastupuje 2. třídu – Modrou l.)

– Člen rady: Aneta Střechová (zastupuje 1. třídu – Žlutou l.)

– Člen rady: Tereza Fišerová (zastupuje 3. třídu – Červenou l.)

– Revizní komise: Monika Polívková (zastupuje 2. třídu – Modrou l.)

                                         Bohumila Špajsová (zastupuje 1. třídu – Žlutou l.)

– Na tyto zástupce jednotlivých tříd se můžete obracet se svými případnými návrhy či připomínkami. 

Spolek bude vybírat členské příspěvky (dle stanov spolku) ve výši 300,- Kč/ pololetí (pokud máte ve školce více dětí, platí se jen jeden příspěvek). Termíny pro letošní školní rok byly stanoveny na říjen 2023 a březen 2024. Příspěvky budou vybírány formou návratek, které obdržíte od třídních učitelek Vašich dětí. Pokud budete mít zájem přispět na zlepšení školního prostředí našich dětí, neváhejte – čím více se nám podaří vybrat, tím více můžeme realizovat již pro jarní sezónu – zejména co se týká obnovy zahradních hracích prvků (tee-pee, posezení, hmatové chodníky, kuchyňky do domečků, …), údržba a nátěry herních ploch, vybavení tělocvičny.

Na výše uvedené účely můžete také přispět formou finančního daru pro spolek. Platby jsou přijímány hotově nebo bezhotovostně na účet. Bankovní spojení – Fio banka č. účtu 2700096989/2010, jako variabilní symbol uvádějte vždy začátek rodného čísla Vašeho dítěte (tj. bez čísel za lomítkem), popř. uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce.

Věříme, že i Vám záleží na Vašich dětech a využijete možnosti, jak přispět k tomu, abychom jim mohli prostředí a výuku v mateřské škole co nejvíce zpříjemnit a zkvalitnit.

Váš Spolek rodičů dětí MŠ Lentilka