Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Dotace a projekty

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvyč. 02_20_080 Šablony III.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Šablony III – MŠ Lentilka, Ústí nad Orlicí

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017749 

Předpokládané zahájení realizace projektu: 1. 10. 2020

Předpokládané ukončení realizace projektu: 31.12. 2021

Předpokládaná délka realizace: 15 měsíců

Nastavené šablony:

Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského
kolektivu dvouleté děti.

Projektový den ve výuce
Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních
a sociálních kompetencí dětí.