Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Obsah:

Povinné předškolní vzdělávání


POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A DĚTÍ S OŠD
 

– Povinnost předškolního vzdělávání se týká dětí s odkladem školní docházky a dětí, které dovrší 6 let během
daného školního roku (školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.).
– Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně od 8:00 – 12:00.
– Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.
– Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte, které má povinné vzdělávání, bez zbytečného odkladu telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy pak písemně v omluvném sešitě (u učitelek ve třídě) s uvedením důvodů absence.
 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

– Zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí písemně ředitelce školy při zápise (lze i v průběhu roku).
– Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno.
– Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena první pondělí v měsíci listopadu od 10:00 do 11:30 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 10:00 do 11:30 hod.
– Ověřování bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, hrou i nahlédnutím do portfolia dítěte (výtvarné práce,
grafomotorická cvičení apod.).
– Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti
individuální vzdělávání. 

WEBOVÉ ODKAZY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZABAVENÍ DĚTÍ

 
 • ODKAZ NA SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA (youtube):

https://www.youtube.com/watch?v=Yij51C88csU&list=PLkeYkmmaLI-Hil9jkVr8w2rbw8btYu4gr&index=1

 • PINTEREST (pracovní listy ke stažení a vytisknutí):

 • PRACOVNÍ LISTY (jsou v materiálech ke stažení)

 • PŘEDŠKOLÁCI (magazín pro učitelky i rodiče)

 • ŠIKOVNÝ CVRČEK (aktivity pro děti)

 • KROKOTAK (tvoření s dětmi)

 • BÁJA V KRÁLOVSTVÍ ČASU (čtené pohádky pro děti)

https://www.facebook.com/bajavkralovstvicasu/

 • ODKAZ NA PROGRAM „ČT“ PRO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

 • DIVADLO „PAMPELIŠKA“ 

 • ODKAZY NA DIVADÉLKA PRO DĚTI

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1GfGnk-Kd6A
 2. https://www.youtube.com/watch?v=RMK4cNycqaQ
 3. https://www.youtube.com/watch?v=46gNxwIZv9I
 4. https://www.youtube.com/watch?v=Dp-dcLvlASY
 5. https:www.youtube.com/watch?v=SiKsYSmKz8E
 6. https://www.youtube.com/watch?v=DO0mgwmaXQQ
 7. https://www.youtube.com/watch?v=ZSSK7c9_Yc0
 8. https://www.youtube.com/watch?v=sL0dbt4BwV0