Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Obsah:

Informace pro rodiče

Provoz MŠ

Provoz MŠ je od 6:15 do 16:15 hodin.
– Rodiče mají povinnost opouštět areál mateřské školy neprodleně po vyzvednutí dítěte (nejdéle v 16:15 hodin!!!).
– Zavírejte branku na kličku!!!
– Z důvodu bezpečnosti nevpouštějte cizí osoby do MŠ a zavírejte vchodové dveře!!!
– Zákaz jízdy na kole a vodění psů v areálu MŠ.
– Přečtěte si „Školní řád MŠ“ a dodržujte nastavená pravidla (na webových stránkách nebo na nástěnce).
Předávejte dítě do MŠ zdravé, bez příznaků nemoci či nachlazení (pedagog má právo nepřevzít nemocné dítě).
– Děti se scházejí zpravidla do 8:00 hodin, je možná individuální domluva o pozdějším příchodu (doporučujeme nejpozději do 8:30 hod.).

– Při předávání a vyzvedávání dítěte buď zvoňte v šatně a vyčkejte příchodu p. učitelky nebo vstupte bez bot do třídy, ale vždy předejte dítě p. učitelce!!!
Vyzvedávajte si děti po obědě ve 12:15 hod. (hlásí se ráno při předávání dítěte), odpoledne od 14:30 hod. nebo individuálně v dohodnuté době

– Při omlouvání dětí volejte na telefon p. učitelkám do třídy (nepište SMS).

– Obědy se přihlašují nebo odhlašují den předem nebo do 7:00 hod. ráno (telefonicky nebo osobně u p. učitelek ve třídě – neposílejte SMS!!!).

– Dítě bez přihlášené stravy nemůže být přijato k pobytu do mateřské školy.
– Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních
nádobách v době vydávání obědů pouze v první den nepřítomnosti v budově „D“ od 11:00 do 12:15 hod.
– Sledujte nástěnky v šatnách.
– Podporujte samostatnost dítěte a dávejte mu takové oblečení, aby si mohlo co nejvíce pomoci samo.
– Dle možnosti věci označte nebo podepište (oblečení, bačkory, pláštěnky, ….).
– Nedávejte dětem deštníčky (kina, divadla, sauna, …).
– Chcete-li si s učitelkou promluvit, je to možné při předávání dětí, obsáhlejší informace vám poskytne v době,
kdy jsou ve třídě obě učitelky,


Co děti potřebují do MŠ

– Převlečení do třídy (z hygienických důvodů se děti převlékají): tepláky, zástěrky, sukénky, …
– Převlečení na zahradu: tepláky, kraťasy, mikinu, tričko, pokrývku hlavy, … (v horní přihrádce),
: boty na zahradu (v botníku).
– Náhradní věci: spodní prádlo, tričko, ponožky, tepláky, rukavice, … (v taštičce ve skříňce).
– Jeden balík papírových kapesníčků.
– Bačkory s pevnou patou nebo sandále s nebarvící podrážkou:
 !!!ZÁKAZ nošení pantoflí a Crossek (z důvodu bezpečnosti)!!!
– Děti si mohou nosit plyšáčka na spaní.
– Děti NENOSÍ do školky žádné hračky a jiné drobnosti!!!