Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Informace k zápisu

       

Zápis do ústeckých mateřských škol na školní rok 2024/2025 proběhne

v pondělí  13. 5. 2024

            od 10.00 do 16.00 hodin – MŠ Na Výsluní – elektronický předzápis

            od 12.00 do 16.00 hodin – MŠ Klubíčko, MŠ Lentilka, MŠ Jasánek elektronický předzápis 
                                                        MŠ Pastelka

            od 14.00 do 16.00 hodin – MŠ Kerhartice elektronický předzápis, MŠ Černovír 

            od 14.30 do 17.00 hodin – MŠ Pod Lesem – elektronický předzápis

 

Rodiče, kteří máte zájem v uvedeném školním roce o vzdělávání svého dítěte v mateřské škole, přijďte v tomto termínu k zápisu do příslušné MŠ.

_________________________

S sebou si vezměte:

Rodný list dítěte, platný občanský průkaz a vyplněnou žádost = přihlášku potvrzenou lékařem o očkování dítěte.

Formulář žádosti = přihlášku si vytiskněte od 1. 4. 2024 z webových stránek dané školy. Naleznete ji v sekci zápis či elektronický předzápis. Po předchozí telefonické domluvě si ji můžete vyzvednout i v mateřské škole.

________________________

Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky musí rodiče zapsat ke vzdělávání v mateřské škole ty děti, které dosáhnou k 31. 8. 2024 pěti let, a které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu

viz novela školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34. Tyto děti nemusí dokládat potvrzení o očkování.

_____________________

Pro případné další informace telefonicky kontaktujte ředitelku mateřské školy.

 

                                                                                                                                                                                             

 Termín, místo a dobu stanoví ředitelka mateřské školy (začátek května).
– O termínech je veřejnost informována na webu MŠ, vývěskou v MŠ, vývěskou ve městě a v Informačním listě vydávaným Městem Ústí nad Orlicí.
– Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy dovolí.

 
ADAPTAČNÍ PROGRAM

– V době zápisu mají rodiče s dětmi možnost seznámit se s prostředím mateřské školy a získat informace, o které mají zájem.

– V posledním týdnu v srpnu se rodiče nově přijatých dětí účastní schůzky.

– Před nástupem do MŠ můžou rodiče s dětmi navštívit třídu a seznámit se s učitelkami (po předchozí domluvě).