Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Informace k zápisu

Zápis do ústeckých mateřských škol

na školní rok 2022/2023 proběhne

ve čtvrtek  5. 5. 2022

     

od 10.00 do 16.00 hodin – MŠ Na Výsluní

od 12.00 do 16.00 hodin – MŠ Jasánek, MŠ Pastelka, MŠ Klubíčko elektronický předzápis

od 14.00 do 16.00 hodin – MŠ Černovír, MŠ Kerhartice, MŠ Lentilka

od 14.30 do 17.00 hodin – MŠ Pod Lesem – elektronický předzápis

Každá mateřská škola si organizaci zápisu přizpůsobí dle svých podmínek a požadavků a to za splnění všech zákonných povinností. Tyto požadavky (pokyny) budou jednotlivými školami uvedeny na jejich webových stránkách.

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o vzdělávání svého dítěte v mateřské škole, dodají ve stanovený termín a dle školou stanovených pokynů požadované dokumenty.

Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky musí rodiče zapsat ke vzdělávání v mateřské škole ty děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let a které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu.

(viz novela školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34)

Děti s povinnou předškolní docházkou nemusí dokládat potvrzení o očkování.

Formulář „Žádosti“ = přihlášky si vytiskněte od 1. 4. 2022 z webových stránek dané školy či po předchozí telefonické domluvě si vyzvedněte v mateřské škole. Od tohoto data je také v některých MŠ umožněn elektronický předzápis (viz výše).

Pro další informace telefonicky kontaktujte ředitelku příslušné mateřské školy.

V MŠ Lentilka si můžete vytisknuté přihlášky vyzvednout od 1.4.2022 v 1. třídě = Žlutá lentilka – budova „A“ dole.


                                                                                                                                                                                             

– Termín, místo a dobu stanoví ředitelka mateřské školy (začátek května).
– O termínech je veřejnost informována na webu MŠ, vývěskou v MŠ, vývěskou ve městě a v Informačním listě vydávaným Městem Ústí nad Orlicí.
– Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy dovolí.

 
ADAPTAČNÍ PROGRAM

– V době zápisu mají rodiče s dětmi možnost seznámit se s prostředím mateřské školy a získat informace, o které mají zájem.

– V posledním týdnu v srpnu se rodiče nově přijatých dětí účastní schůzky.

– Před nástupem do MŠ můžou rodiče s dětmi navštívit třídu a seznámit se s učitelkami (po předchozí domluvě).