Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Informace k zápisu

 Zápis do ústeckých mateřských škol

na školní rok 2023/2024 proběhne

ve čtvrtek  4. 5. 2023

            od 10.00 do 16.00 hodin – MŠ Na Výsluní – elektronický předzápis

            od 12.00 do 16.00 hodin – MŠ Klubíčko elektronický předzápis,  MŠ Jasánek,  MŠ Pastelka

            od 14.00 do 16.00 hodin – MŠ Lentilka – elektronický předzápis,   MŠ Kerhartice,  MŠ Černovír

            od 14.30 do 17.00 hodin – MŠ Pod Lesem – elektronický předzápis

Rodiče, kteří máte zájem v uvedeném školním roce o vzdělávání svého dítěte v mateřské škole, přijďte v tomto termínu k zápisu do příslušné MŠ.

_________________________

S sebou si vezměte:

Rodný list dítěte, platný občanský průkaz a vyplněnou žádost = přihlášku potvrzenou lékařem o očkování dítěte.

Formulář žádosti = přihlášky si vytiskněte od 1. 4. 2023 z webových stránek dané školy či po předchozí telefonické domluvě vyzvedněte v mateřské škole. Od tohoto data je také v některých MŠ umožněn elektronický předzápis (viz výše).

________________________

Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky musí rodiče zapsat ke vzdělávání v mateřské škole ty děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 pěti let, a které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu

viz novela školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34. Tyto děti nemusí dokládat potvrzení o očkování.

_____________________

Pro případné další informace telefonicky kontaktujte ředitelku mateřské školy.

Zápis do mateřských škol

pro děti z Ukrajiny

na školní rok 2023/2024 proběhne

 ve středu 14. 6. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin

v MŠ Na Výsluní !!!

zde je nutné podat přihlášku do všech ústeckých mateřských škol – MŠ Klubíčko, MŠ Lentilka, MŠ Na Výsluní,

MŠ Pod Lesem, MŠ Jasánek, MŠ Sokolská, MŠ Pastelka, MŠ Černovír

Povinné dokumenty k zápisu:

                1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (přihláška).

                2. Potvrzení dětského lékaře z ČR o způsobilosti k docházce do MŠ. (Potvrzení o povinném očkování dítěte, imunitě, či kontraindikaci se nevyžaduje u dětí s povinnou předškolní docházkou.)

                3. Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum za účelem strpění pobytu nebo udělení dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině).

                4. Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti.

 

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o vzdělávání svého dítěte v mateřské škole, dodají ve stanovený termín a dle stanovených pokynů požadované dokumenty. Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky musí rodiče zapsat ke vzdělávání v mateřské škole ty děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let a které ještě nenavštěvují žádnou MŠ.

 

 

Formulář „Žádosti“ = přihlášky si vytiskněte od 15. 5. 2023 z webových stránek vybrané školy či po předchozí telefonické domluvě vyzvedněte v mateřské škole. Pro další informace kontaktujte ředitelku příslušné mateřské školy či navštivte web MŠ.

 

 

Запис до дитячих садочків

для дітей з України

на навчальний рік 2023/2024 буде проходити

 у середу 14. 6. 2023 від 14:00 до 16:00 години

Дитячий садок „На Вислуні“

 Тут необхідно подати заяву до всіх дитячих садків у м. Усті над Орлицею – ДС Клубічко, ДС Лентілка, ДС На Вислуні,

ДС Под Лесем, ДС Ясанек, ДС Соколска, ДС Пастелка, ДС Черновір

Обов’язкові документи для запису:

                1. Заповнена заява про зарахування дитини до дошкільної освіти (přihláška).

                2. Довідка від педіатра з ЧР, що дитина може відвідувати дитячий садочок. (Довідка o обовязкове вакцинації дитини, імунитету, або протипоказанням для дітей з обов’язковим відвідуванням дошкільного закладу не потрібні.)

                3. Документ, що підтвержує особу дитини та особу законного представника (віза з метою терпимості або про надання тимчасової охорони у зв’язку з війною в Україні).

                4. Підтверження о місці проживання дитини для з’ясування призначеного дитячого садочку за адресою проживання.

Батьки, які зацікавлені у навчанні своєї дитини в дитячому садочку в даному навчальному році, нададуть необхідні документи у встановлені терміни та згідно з інструкціями, встановленими садочком. У зв’язку з передбаченим законодавством обов’язковим відвідуванням дошкільного закладу, батьки забов’язані зарахувати до дитячого садочку дітей, яким виповниться п’ять років до 31 серпня 2023 року та які ще не відвідують жодний садочок. 

«Заяву» = (přihláška) надрукуйте від 15. 5. 2023 з сайту садочку або заберіть у дитсадочку за попередньою домовленістю. За додатковою інформацією звертайтеся до директора відповідного садочка або відвідайте сайт садочка.

                                                                                                                                                                                             

 Termín, místo a dobu stanoví ředitelka mateřské školy (začátek května).
– O termínech je veřejnost informována na webu MŠ, vývěskou v MŠ, vývěskou ve městě a v Informačním listě vydávaným Městem Ústí nad Orlicí.
– Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy dovolí.

 
ADAPTAČNÍ PROGRAM

– V době zápisu mají rodiče s dětmi možnost seznámit se s prostředím mateřské školy a získat informace, o které mají zájem.

– V posledním týdnu v srpnu se rodiče nově přijatých dětí účastní schůzky.

– Před nástupem do MŠ můžou rodiče s dětmi navštívit třídu a seznámit se s učitelkami (po předchozí domluvě).