Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

O nás

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Provoz školy

Mateřská škola je v provozu od 1. září do 31. srpna s přerušením na 4 týdny v letních měsících a mezi vánočními svátky. 
Přerušení provozu oznamujeme rodičům 2 měsíce předem. 
Rodiče mají možnost v létě (při uzavření MŠ) umístit dítě do náhradní MŠ ve městě na základě zápisu vyhlášeného ke konci května (informace na nástěnkách v šatnách dětí).
Provozní doba je od 6:30 do 16:00 hodin s možností úpravy provozu dle potřeb rodičů s přihlédnutím na psychohygienické potřeby dítěte.

Lokalita školy 

Mateřská škola se nachází na sídlišti na okraji města s možností vycházek do přírody (letiště, Wolkerovo údolí, Dukla).
Součástí je školní zahrada, která nabízí možnosti pobytu v kterémkoliv ročním období. Na zahradě má každá třída své pískoviště, domeček na hraní, prostor k využití pro ostatní hry (houpačky, skluzavky, trampolíny, autíčka, vláčky, teepe, pískoviště s kamínky, …), bazén (brouzdaliště), hřiště a svah na bobování. Vzrostlá zeleň dává možnost vytvářet různá zákoutí pro hry dětí.
Mateřská škola se nachází v blízkosti ZŠ Bří Čapků, kam směřuje převážná část dětí po skončení předškolního vzdělávání.

Historie školy

Svoji činnost započala mateřská škola na podzim roku 1980. Bylo to sloučené pracoviště jeslí a mateřské školy. Jesle byly zrušeny a přistěhovala se sem mateřská škola z Perly.
Současný název „Lentilka“ má od 1.9.2013, proto jsou názvy jednotlivých tříd podle barevných lentilek.
V tomtéž roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce opláštění budovy, střechy, spojovací chodby a výměny oken. Vzhled fasády vychází z nového názvu.

Velikost a vybavení školy

Mateřská škola má kapacitu 140 dětí, které chodí do 5-ti tříd. 4 třídy jsou věkově rozdělené na mladší a starší děti, jedna třída je heterogenní (smíšená).
Naplňujeme třídy dle situace až do počtu 28 dětí. 
Děti jsou do tříd zařazovány dle věku a na přání rodičů (budova, sourozenci, kamarádi) – pokud to kapacita tříd dovolí.
Každá třída má šatnu a sociální zařízení. Lehátka se rozdávají v herně.
Třídy jsou vybaveny skříňkami, z nichž si děti mohou samostatně brát a uklízet stavebnice. Dle prostorových možností jsou třídy členěny pro individuální či skupinové hry a činnost. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami vychází z finančních možností školy.
Nabídka výpočetní techniky je využívána přiměřeně, televizní pořady a video jsou zařazovány ojediněle, nejdéle 30 minut.
Naší snahou je vytvářet estetické prostředí s vlastní dekorací, výtvarnými pracemi dětí, které doplňujeme a obměňujeme. Vycházíme z poznatku, že prostředí, které člověka obklopuje, dokáže ovlivnit jeho psychickou pohodu, chování a prožitky.

Budova školy

Mateřská škola je pavilónová – 4 budovy propojené spojovací chodbou. Budovy A, B a C jsou jednopatrové, budova D je přízemní.
Budovy A a B jsou dvoutřídní, rozdělené na mladší a starší děti. V budově C je jedna třída smíšených dětí a v patře tělocvična.
Budova D je hospodářská. Nachází se zde kuchyň, prádelna, sušárna, kancelář ředitelky MŠ a vedoucí ŠJ.
Mateřská škola má vlastní kuchyň s kapacitou 156 obědů. Jídlo se rozváží v termoportech do jednotlivých tříd. 

Budova A 1.tř.  Žlutá Lentilkavěk dětí 2,5 – 5 let (výjimečně mladší)
2.tř.  Modrá Lentilka    věk dětí    4 – 6 let a děti s OŠD
Budova B
 
3.tř.  Červená Lentilka věk dětí 2,5 – 5 let (výjimečně mladší)
4.tř.  Zelená Lentilka     věk dětí    5 – 6 let a děti s OŠD
Budova C5.tř.  Oranžová Lentilkasmíšené oddělení
Budova Dředitelna, kancelář vedoucí ŠJ, kuchyň
 

Uspořádání dne

Denní řád pomáhá orientovat se bez větších problémů v běžném dni stráveném v mateřské škole, odbourává obavy z neznámého.
Spontánní hry – probíhají při příchodu do školy a v odpoledních hodinách.
Řízené činnosti – probíhají během dopoledne.
Pohybové aktivity – probíhají ve třídě během celého dne a při pobytu venku.
Odpočinek, spánek – dle potřeb dětí. 

Orientační uspořádání dne:      1. a 3. třída2. a 4. třída5. třída
Hry, cvičení, řízené činnosti       06.30 – 09.3006.30 – 09.3006.30 – 09.30
Svačina      07.45 – 08.3007.45 – 08.3007.45 – 08.30
Pobyt venku, šatna                     09.30 – 11.3009.30 – 11.4009.30 – 11.35
Oběd     11.30 – 12.1511.40 – 12.2011.35 – 12.20
Odpolední klid                           12.15 – 14.0012.20 – 13.5012.20 – 14.00
Svačina, zábavné činnosti         14.00 – 16.0013.50 – 16.0014.00 – 16.00

Děti ve školce

Prohlédněte si galerii na rajčeti