Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Platby a kontakt

PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO
 
!!! Dodržujte termíny plateb stravného a školného !!!

– Bezhotovostní platba
: platí se do 28. dne před daným měsícem,
: výše částky a variabilní symbol poskytuje vedoucí ŠJ,
: číslo účtu školní jídelny je 107-5409560217/0100.

– Hotovostní platba
: kdo neplatí přes účet, má možnost platby hotově vždy od 1. – 5. dne daného měsíce,
: v kanceláři u vedoucí ŠJ (budova „D“) od 6:30 – 8:30,
: nebo dle tel. domluvy, popř. e-mailem.

– Úplata za předškolní vzdělávání (školné)
: částka 600,- Kč měsíčně,
: děti v posledním ročníku mateřské školy a s odkladem školní docházky školné neplatí.

– Výše stravného
VÝŠE STRAVNÉHO: Děti do 6 let Děti s odkladem školní docházky
dopolední svačina 11,- 11,-
oběd 22,- 24,-
odpolední svačina 10,- 11,-
celkem 43,- 46,-

– Výše měsíční zálohy

VÝŠE ZÁLOHY
MĚSÍČNÍ
PLATBY:
Děti do 5 let, které platí školné Předškolní děti, které dovrší v daném školním roce 6 let Děti, které mají odklad školní docházky
43,- Kč na den x 22 dní
+ školné 600,- Kč
43,- Kč na den x 22 dní 46,- Kč na den x 22 dní
Celkem 1.546,- Kč 946,- Kč 1.012,- Kč

Kontakt na vedoucí ŠJ

Kamila Vančurová 736 503 327 strava.mslentilka@seznam.cz