Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Akce v MŠ

Předplavecký výcvik

v krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí si starší děti osvojují základy plavání se školenými lektorkami plavecké školy.

Angličtina

přihlášené předškolní děti se přiměřeným způsobem seznamují s prvními slůvky angličtiny pod vedením kvalifikované lektorky.

Počítače

starší děti se seznamují s počítačem hravou formou, pracují s programy přiměřenými věku dětí, - používáme hry rozvíjející orientaci, paměť a postřeh (Chytré dítě, Klubíčko her, Pexesománie, Omalovánky, Dětský koutek, ...).

Logopedie

s dětmi pracují ve třídách proškolené logopedické preventistky skupinovou metodou

AKCE MŠ VE ŠKOLNÍM  ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ 
– SVĚTOVÝ DEN 1. POMOCI na Kociánce (jen pro předškoláky ZL + OL)
– PLAVECKÝ VÝCVIK (pro starší děti)
– TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI + SDRUŽENÍ RODIČŮ
– INTEGRAČNÍ DEN na Kociánce
– VYSTOUPENÍ V PENZIONU k výročí otevření (ML)
– VYSTOUPENÍ PRO 80-LETÉ OBČANY – MěÚ (ML)

ŘÍJEN
– VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM (tématická akce pro rodiče s dětmi s opékáním buřtíků)
– PLAVECKÝ VÝCVIK
– SKŘÍTEK ŘÍJŇÁČEK V ČČK (starší děti)
– OSLAVA 40 LET OD OTEVŘENÍ MŠ

LISTOPAD
– MAMI, TATI – POJĎ SI HRÁT! (hravé odpoledne pro rodiče s dětmi ve školce – podzimní tvoření) 

PROSINEC
– ČERTÍK BERTÍK – dětská discotéka k Mikuláši (dopolední program)
– PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
– VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU (vystoupení pro rodiče na zahradě MŠ)
– ŠTĚDRÝ DEN VE ŠKOLCE (dopolední program)
– VÁNOČNÍ PÁSMO PRO DŮCHODCE V PENZIONU (Oranžová Lentilka)
– VÁNOČNÍ VÝSTAVA S ČČK – MěÚ
– PROHLÍDKA BETLÉMŮ

LEDEN  
– ZIMNÍ RADOVÁNKY (bobování, stavba sněhuláků, …)

ÚNOR
– KARNEVAL V KULTURNÍM DOMĚ (akce pro rodiče s dětmi)

BŘEZEN
– MAMI, TATI, POJĎ SI HRÁT! (hravé odpoledne pro rodiče s dětmi ve školce – jarní tvoření) 

DUBEN
– VELIKONOČNÍ VÝSTAVA S ČČK – MěÚ
– ZUŠ (hudební průzkum u dětí)
– FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

KVĚTEN 
– ZÁPIS DO MŠ
– JARNÍ BESÍDKY KE DNI MATEK
– ŠKOLKA V PŘÍRODĚ (pro předškoláky)

ČERVEN
– PĚŠÍ POLODENNÍ VÝLET KE DNI DĚTÍ (do přírody)
– ATLETICKÉ ZÁVODY NA STADIONU (v rámci Města v pohybu)
– POLODENNÍ VÝLET AUTOBUSEM (s programem pro děti)
– VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (sobotní vystoupení na MěÚ – Zelena Lentilka)
– ŽABKA KATKA (soutěž v plavání v krytém bazénu)
– Z POHÁDKY DO POHÁDKY V ZŠ BŘÍ ČAPKŮ (program pro předškoláky)
– FOTBALOVÝ TURNAJ MEZI MŠ (dopolední akce na našem hřišti)
– LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY (akce pro předškoláky a rodiče)