Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Akce v MŠ

Předplavecký výcvik

v krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí si starší děti osvojují základy plavání se školenými lektorkami plavecké školy.

Angličtina

přihlášené předškolní děti se přiměřeným způsobem seznamují s prvními slůvky angličtiny pod vedením kvalifikované lektorky.

Počítače

starší děti se seznamují s počítačem hravou formou, pracují s programy přiměřenými věku dětí, - používáme hry rozvíjející orientaci, paměť a postřeh (Chytré dítě, Klubíčko her, Pexesománie, Omalovánky, Dětský koutek, ...).

Logopedie

s dětmi pracují ve třídách proškolené logopedické preventistky skupinovou metodou

AKCE MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024


ZÁŘÍ 

– SVĚTOVÝ DEN 1. POMOCI (akce na Kociánce) 

– PLAVECKÝ VÝCVIK (pro starší děti)

– TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI + SPOLEK RODIČŮ 

– INTEGRAČNÍ DEN (akce na Kociánce)

ŘÍJEN

– ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM (tematická akce pro rodiče s dětmi ve Wolkerově údolí)

– PLAVECKÝ VÝCVIK (pro starší děti)

– SKŘÍTEK ŘÍJŇÁČEK V ČČK (starší děti)

– VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (vystoupení na MěÚ – ZL)

– PŘÁNÍ PRO OSMDESÁTNÍKY (vystoupení na MěÚ – ŽL)

LISTOPAD

– MAMI, TATI, POJĎ SI HRÁT! (hravé odpoledne pro rodiče s dětmi ve školce – podzimní tvoření)

PROSINEC

– MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (dopolední program s divadlem)

– PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ

– VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU (vystoupení pro rodiče na zahradě MŠ)

– ŠTĚDRÝ DEN VE ŠKOLCE (dopolední program)

– VÁNOČNÍ PÁSMO PRO DŮCHODCE V PENZIONU (OL)

– VÁNOČNÍ VÝSTAVA S ČČK (na MěÚ)

– PROHLÍDKA BETLÉMŮ

LEDEN  

– ZIMNÍ RADOVÁNKY (bobování, stavba sněhuláků, …)

ÚNOR

– DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL V KULTURNÍM DOMĚ (akce pro rodiče s dětmi)

BŘEZEN

– MAMI, TATI, POJĎ SI HRÁT! (hravé odpoledne pro rodiče s dětmi ve školce – jarní tvoření) 

– VELIKONOČNÍ VÝSTAVA S ČČK (na MěÚ)

DUBEN

– ZUŠ (hudební průzkum u dětí)

– Tančíme pro radost – Roškotovo divadlo (pro starší děti)

– FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

KVĚTEN 

– ZÁPIS DO MŠ

– JARNÍ BESÍDKY (ke Dni matek, …)

ČERVEN

– PĚŠÍ POLODENNÍ VÝLET KE DNI DĚTÍ (do přírody)

– ATLETICKÉ ZÁVODY NA STADIONU (v rámci Města v pohybu)

– FOTBALOVÝ TURNAJ MEZI MŠ (dopolední akce na našem hřišti)

– LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY (akce pro předškoláky a rodiče)


DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ  VE  ŠKOLNÍM  ROCE 2023/2024

ŘÍJEN

  • 3.10.                                  „Za pirátským pokladem“ Wolkerovo údolí – akce s rodiči
  • 17.10. v 10.00 h.                „Princezna z obrázku“ – loutková pohádka v Roškotově divadle – akce pro starší děti                          70,- Kč 

LISTOPAD

·    30.11. v 10.30                     „Vánoční příběh“ – Dřevěné divadlo – loutková pohádka v MŠ (spojené s mikulášskou nadílkou)   70,- Kč

PROSINEC

  •           (datum bude upřesněno) představení ZŠ Komenského v Roškotově divadle – akce pro starší děti 

LEDEN

·     (bude doplněno)

ÚNOR        

  •  28.2. v 10.45                     „V říši skřítků, víl a obrů“ – Divadlo Pernštejni – loutková pohádka v MŠ                          70,- 

BŘEZEN               

  •  6.3. v 9.30                         „Ukradená tužka“ – Divadélko Vousáči – pohádkový příběh v MŠ                                    70,-

DUBEN

·    9.4. v 8.30                         „Kamarádi papoušci“ – představení s papoušky v MŠ                                                        70,-

·    18.4. v 10.15                         Tančíme pro radost – Roškotovo divadlo – akce pro starší děti                                     50,-