Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Akce v MŠ

Předplavecký výcvik

v krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí si starší děti osvojují základy plavání se školenými lektorkami plavecké školy.

Angličtina

přihlášené předškolní děti se přiměřeným způsobem seznamují s prvními slůvky angličtiny pod vedením kvalifikované lektorky.

Počítače

starší děti se seznamují s počítačem hravou formou, pracují s programy přiměřenými věku dětí, - používáme hry rozvíjející orientaci, paměť a postřeh (Chytré dítě, Klubíčko her, Pexesománie, Omalovánky, Dětský koutek, ...).

Logopedie

s dětmi pracují ve třídách proškolené logopedické preventistky skupinovou metodou
  • AKCE MŠ VE ŠKOLNÍM  ROCE 2022/2023

ZÁŘÍ 
– SVĚTOVÝ DEN 1. POMOCI na Kociánce 
– PLAVECKÝ VÝCVIK (pro starší děti)
– TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI + SPOLEK RODIČŮ 

– INTEGRAČNÍ DEN na Kociánce

– VYSTOUPENÍ PRO OSMDESÁTNÍKY (vystoupení na MěÚ – ŽL)

ŘÍJEN
– INDIÁNSKÁ STEZKA WOLKEROVÝM ÚDOLÍM  (tematická akce pro rodiče s dětmi)
– PLAVECKÝ VÝCVIK (pro starší děti)
– SKŘÍTEK ŘÍJŇÁČEK V ČČK (starší děti)
– VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (vystoupení na MěÚ – ZL)

LISTOPAD
– MAMI, TATI, POJĎ SI HRÁT! (hravé odpoledne pro rodiče s dětmi ve školce – podzimní tvoření)

PROSINEC
– MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (dopolední program)
– PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
– VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU (vystoupení pro rodiče na zahradě MŠ)
– ŠTĚDRÝ DEN VE ŠKOLCE (dopolední program)
– VÁNOČNÍ PÁSMO PRO DŮCHODCE V PENZIONU (OL)
– VÁNOČNÍ VÝSTAVA S ČČK – MěÚ
– PROHLÍDKA BETLÉMŮ

LEDEN  
– ZIMNÍ RADOVÁNKY (bobování, stavba sněhuláků, …)

ÚNOR
– KARNEVAL V KULTURNÍM DOMĚ (akce pro rodiče s dětmi)

BŘEZEN
– MAMI, TATI, POJĎ SI HRÁT! (hravé odpoledne pro rodiče s dětmi ve školce – jarní tvoření) 

DUBEN
– VELIKONOČNÍ VÝSTAVA S ČČK – MěÚ
– ZUŠ (hudební průzkum u dětí)

– Tančíme pro radost – Roškotovo divadlo (pro starší děti)
– FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

KVĚTEN 
– ZÁPIS DO MŠ
– JARNÍ BESÍDKY KE DNI MATEK

ČERVEN
– PĚŠÍ POLODENNÍ VÝLET KE DNI DĚTÍ (do přírody)
– ATLETICKÉ ZÁVODY NA STADIONU (v rámci Města v pohybu)
– POLODENNÍ VÝLET AUTOBUSEM (s programem pro děti)
– VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (vystoupení na MěÚ – ZL)
– FOTBALOVÝ TURNAJ MEZI MŠ (dopolední akce na našem hřišti)
– LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY (akce pro předškoláky a rodiče)

DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ  VE  ŠKOLNÍM  ROCE 2023/2024

ŘÍJEN

  • 3.10.                                  „Za pirátským pokladem“ Wolkerovo údolí – akce s rodiči
  • 17.10. v 10.00 h.                „Princezna z obrázku“ – loutková pohádka v Roškotově divadle – akce pro starší děti                          70,- Kč 

LISTOPAD

·    30.11. v 10.30                     „Vánoční příběh“ – Dřevěné divadlo – loutková pohádka v MŠ (spojené s mikulášskou nadílkou)   70,- Kč

PROSINEC

  •           (datum bude upřesněno) představení ZŠ Komenského v Roškotově divadle – akce pro starší děti 

LEDEN

·     (bude doplněno)

ÚNOR        

  •  28.2. v 10.45                     „V říši skřítků, víl a obrů“ – Divadlo Pernštejni – loutková pohádka v MŠ                          70,- 

BŘEZEN               

  •  6.3. v 9.30                         „Ukradená tužka“ – Divadélko Vousáči – pohádkový příběh v MŠ                                    70,-

DUBEN

·    9.4. v 8.30                         „Kamarádi papoušci“ – představení s papoušky v MŠ                                                        70,-

·    18.4. v 10.15                         Tančíme pro radost – Roškotovo divadlo – akce pro starší děti                                     50,-