Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

2202_1

Zápis do mateřských škol pro děti z Ukrajiny – Запис до дитячих садочків для дітей з України

Naše mateřská škola má zcela naplněnou kapacitu a pro rok 2022-2023 nemá volné místo. Dle zákona vyhlašuje zápis 15.6.2022.

Zápis do mateřských škol pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022/2023 proběhne

ve středu 15. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin

ve všech ústeckých mateřských školách (MŠ Klubíčko, MŠ Lentilka, MŠ Na Výsluní, MŠ Pod Lesem, MŠ Jasánek, MŠ Sokolská, MŠ Pastelka, MŠ Černovír)

Povinné dokumenty k zápisu:

                1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (přihláška).

                2. Potvrzení dětského lékaře z ČR o způsobilosti k docházce do MŠ. (Potvrzení o povinném očkování dítěte, imunitě, či kontraindikaci se nevyžaduje u dětí s povinnou předškolní docházkou.)

                3. Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum za účelem strpění pobytu nebo udělení                     dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině).

                4. Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti.

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o vzdělávání svého dítěte v mateřské škole, dodají ve stanovený termín a dle školou stanovených pokynů požadované dokumenty. Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky musí rodiče zapsat ke vzdělávání v mateřské škole ty děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let a které ještě nenavštěvují žádnou MŠ.

Formulář „Žádosti“ = přihlášky si vytiskněte od 16. 5. 2022 z našich webových stránek v sekci „Zápis do MŠ“ – „Dokumenty k zápisu“ nebo v MŠ budova „A“ dole – 1. třída Žlutá lentilka. Pro další informace kontaktujte ředitelku mateřské školy či navštivte web MŠ.

Počet volných míst v MŠ Lentilka pro tento zápis na šk. rok 2022/2023 = 0 volných míst


Запис до дитячих садочків для дітей з України на навчальний рік 2022/2023 буде проходити

у середу 15. 6. 2022 від 14:00 до 16:00 години

в усих дитячих садочках в Усті-над-Орлиці (ДС Клубічко, ДС Лентілка, ДС На Вислуні,

ДС Под Лесем, ДС Ясанек, ДС Соколска, ДС Пастелка, ДС Черновір)

Обов’язкові документи для запису:

                1. Заповнена заява про зарахування дитини до дошкільної освіти (přihláška).

                2. Довідка від педіатра з ЧР, що дитина може відвідувати дитячий садочок. (Довідка o обовязкове вакцинації дитини, імунитету, або протипоказанням для дітей з обов’язковим відвідуванням дошкільного закладу не потрібні.)

                3. Документ, що підтвержує особу дитини та особу законного представника (віза з метою терпимості або про надання тимчасової охорони у зв’язку з війною в Україні).

                4. Підтверження о місці проживання дитини для з’ясування призначеного дитячого садочку за адресою проживання.

Батьки, які зацікавлені у навчанні своєї дитини в дитячому садочку в даному навчальному році, нададуть необхідні документи у встановлені терміни та згідно з інструкціями, встановленими садочком. У зв’язку з передбаченим законодавством обов’язковим відвідуванням дошкільного закладу, батьки забов’язані зарахувати до дитячого садочку дітей, яким виповниться п’ять років до 31 серпня 2022 року та які ще не відвідують жодний садочок.

«Заяву» = (přihláška) надрукуйте від 16. 5. 2022 з сайту садочку або заберіть у дитсадочку за попередньою домовленістю. За додатковою інформацією звертайтеся до директора відповідного садочка або відвідайте сайт садочка.

Кількість вакансій для дітей = 0 вакансій