Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

2202_1

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2021

Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 přijala děti evidované
pod těmito registračními čísly:
01/21 Přijímá se od 1.9.2021
02/21 Přijímá se od 1.9.2021
04/21 Přijímá se od 1.9.2021
05/21 Přijímá se od 1.9.2021
06/21 Přijímá se od 1.9.2021
07/21 Přijímá se od 1.9.2021
08/21 Přijímá se od 1.9.2021
09/21 Přijímá se od 1.9.2021
10/21 Přijímá se od 1.9.2021
11/21 Přijímá se od 1.9.2021
15/21 Přijímá se od 1.9.2021
17/21 Přijímá se od 1.9.2021
18/21 Přijímá se od 1.9.2021
19/21 Přijímá se od 1.9.2021
22/21 Přijímá se od 1.9.2021
23/21 Přijímá se od 1.9.2021
24/21 Přijímá se od 1.9.2021
25/21 Přijímá se od 1.9.2021
26/21 Přijímá se od 1.9.2021
27/21 Přijímá se od 1.9.2021
28/21 Přijímá se od 1.9.2021
29/21 Přijímá se od 1.9.2021
30/21 Přijímá se od 1.9.2021
31/21 Přijímá se od 1.9.2021
32/21 Přijímá se od 1.9.2021
33/21 Přijímá se od 1.9.2021
34/21 Přijímá se od 1.9.2021
35/21 Přijímá se od 1.9.2021
36/21 Přijímá se od 1.9.2021
37/21 Přijímá se od 1.9.2021
39/21 Přijímá se od 1.9.2021
41/21 Přijímá se od 1.9.2021
Vyvěšeno dne: 31.5.2021 Pavla Poslušná
ředitelka školy