Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393

ID datové schránky: merk3at

Seznam přijatých dětí na prázdninový provoz

Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 přijala děti evidované
pod těmito registračními čísly:

P01/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P02/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P03/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P04/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P05/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P06/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P07/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P08/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P09/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P10/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P11/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P12/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P13/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P14/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
P15/21 Přijímá se od 2.8.2021 do 27.8.2021
Vyvěšeno dne: 15.6.2021
Pavla Poslušná
ředitelka školy