Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
562 06 – Ústí nad Orlicí

IČO: 75017393

ID datové schránky: merk3at

2202_1

Provoz MŠ od 12.4.2021

MŠ LENTILKA  je od 12.4.2021 dle vládního nařízení otevřená:
– pro předškoláky (děti, které mají jít od 1.9.2021 do ZŠ)
– pro děti z naší školky, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zákonný zástupce musí nově předložit potvrzení od zaměstnavatele, že patří do některé z výše uvedených kategorií.

– Otevřené budou tyto třídy: 2. tř. Modrá lentilka (budova A-nahoře), 4. tř. Zelená l. (budova B-nahoře) a 5. tř. Oranžová l. (budova C-dole), takže předškoláci budou chodit do své třídy. Převážná část dětí rodičů vybraných profesí budou v Oranžové l.

– Přihlašujte a odhlašujte děti, buď den předem, nebo do 7.00 hodin ráno.

– Děti mají povinnost testovat se 2x týdně, a to výtěrem z přední části nosu (je to bezbolestné), proto si v pondělí a ve středu (nebo čtvrtek – to ještě rozhodneme) přijďte ráno do školky včas. Testování zabere cca 15 min., budete u toho dětem asistovat.

– Děti ve školce nemusí nosit roušky

– Testovat se nebudou děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin), a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů a zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

– Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Toto je nutné doložit (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

MŠ LENTILKA  je od 12.4.2021 dle vládního nařízení otevřená:
– pro předškoláky (děti, které mají jít od 1.9.2021 do ZŠ)
– pro děti z naší školky, jejichž zákonní zástupci jsou:

 

 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zákonný zástupce musí nově předložit potvrzení od zaměstnavatele, že patří do některé z výše uvedených kategorií.

 

– Otevřené budou tyto třídy: 2. tř. Modrá lentilka (budova A-nahoře), 4. tř. Zelená l. (budova B-nahoře) a 5. tř. Oranžová l. (budova C-dole), takže předškoláci budou chodit do své třídy. Převážná část dětí rodičů vybraných profesí budou v Oranžové l.

– Přihlašujte a odhlašujte děti, buď den předem, nebo do 7.00 hodin ráno.

– Děti mají povinnost testovat se 2x týdně, a to výtěrem z přední části nosu (je to bezbolestné), proto si v pondělí a ve středu (nebo čtvrtek – to ještě rozhodneme) přijďte ráno do školky včas. Testování zabere cca 15 min., budete u toho dětem asistovat.

– Děti ve školce nemusí nosit roušky

– Testovat se nebudou děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin), a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů a zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

– Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Toto je nutné doložit (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).