Další zpráva

– viz Dokumenty ke stažení: „Vnitřní řád ŠJ“ (zde jsou podrobnější informace) –

– Za předškolní dítě (dítě, které dovrší 6 let od 1.9.2020 do 31.8.2021) se neplatí školné.
Výše měsíční platby je stanovena na 704,- Kč.

– Pro dítě s odkladem školní docházky (dítě, které dovrší 7 let od 1.9.2020 do 31.8.2021) se neplatí školné.
Výše měsíční platby je stanovena na 770,- Kč.

INFORMACE K PLATBÁM ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ OD 1.9. 2020

– viz Dokumenty ke stažení: „Vnitřní řád ŠJ“ (zde jsou podrobnější informace) –

– Za předškolní dítě (dítě, které dovrší 6 let od 1.9.2020 do 31.8.2021) se neplatí školné.
Výše měsíční platby je stanovena na 704,- Kč.

– Pro dítě s odkladem školní docházky (dítě, které dovrší 7 let od 1.9.2020 do 31.8.2021) se neplatí školné.
Výše měsíční platby je stanovena na 770,- Kč.